Vi bruker L'Hôpitals regel for å finne grenseverdien.
Merk at i dette tilfellet så kunne vi også faktorisert og forkortet, men hvis oppgaven ber om at vi bruker L'Hôpital, så gjør vi det!