Vi løser en ny grense ved hjelp av L'Hôpitals regel.