Vi løser en ny grenseverdi ved hjelp av L'Hôpitals regel.