Her gjennomgår vi en introduksjon til sandwichteoremet (aka. skviseteoremet) som er et verktøy vi bruker for å løse enkelte grenseverdier som ellers ikke ville latt seg løse.