Vi tar et eksempel på bruk av sandwichteoremet, og her løser vi grenseverdien $displaystylelimlimits_{x oinfty} frac{sin(x)}{x}$