Vi ser på hvordan integrasjon kan brukes for å finne volumet av legemer som oppstår ved å dreie en graf rundt en akse.