Vi tar et eksempel på hvordan samlet resultat kan tilnærmes vha. bestemt integrasjon.