Siden vi kan potensregelen for derivasjon, kan vi bruke denne for å konstruere tilsvarende regneregel for integrasjon.