I denne videoen ser vi på delbrøkoppspalting, som er en metode vi bruker for å dele opp en vanskelig brøk i flere små brøker, dersom nevneren er av høyere grad enn telleren.

Husk at dersom teller er av høyere grad en nevner, så kan man utføre polynomdivisjon.