Vi skal nå utforske dobbelintegrasjon, som blant annet er en teknikk vi bruker for å regne ut volumet under ei overflate, på samme måte som et enkelt integral brukes for å regne ut arealet under en kurve.

Rent regneteknisk, er ikke dette noe nytt. Man regner ut det innerste arealet først, og deretter integrerer man over det resultatet med det ytterste integralet.

Eksempler om dette kommer selvfølgelig i påfølgende videoer.