Vi bruker grunnleggende algebra for å få et integral som er lettere å løse. Etter det kan vi antiderivere hvert ledd for seg.