Vi kjører delvis integrasjon på en funksjon som tilsynelatende ikke lar seg forenkle ved å derivere enkelt-funksjoner.

I dette tilfellet løser vi integralet $int sin(2x)e^xdx$ og vi observerer at verken $sin(2x)$ eller $e^x$ er funksjoner som "forsvinner" når vi deriverer dem.