Enkelte integraler kan være veldig vanskelig å finne en løsning på. Men samtidig, når du får et hint, og kommer i gang, så kan det være veldig lett.

Dette er et eksempel på et slik integral. Det finnes, som alltid, mange løsninger som fører til riktig svar. I dette eksemplet bruker vi teknikker som skal være kjent for R2-studenter.

En alternativ måte ville vært å bruke reduksjons-formelen. Den kan du lese mer om her: http://en.wikipedia.org/wiki/Integration_by_reduction_formulae