Vi bruker variabelskifte for å løse det samme integralet med hensyn på en annen variabel, men med et enklere uttrykk.