Vi bruker del 1 av fundamentalteoremet for analysen til å derivere en funksjon som er et integral.