Vi bruker en tilnærmingsteknikk som kalles trapesmetoden eller trapesformelen. Denne brukes når vi har en integrand som ikke lar seg antiderivere analytisk. Det vil si at det er umulig å gjøre dette for hånd hvis man vil ha det nøyaktige svaret.

Oppgaven her er [tex]int e^{-x^2}dx[/tex]