Å bruke substitusjon når vi integrerer er noe vi gjør ofte, og som regel er vi påpasselig med å føre tilbake substitusjonen etter integralet er løst. I dette eksemplet vises en metode det vi gjør en u-substitusjon, og fullfører integralet med u, istedet for å gå tilbake til x.