Dette er et eksempel på en integraloppgave der man har å gjøre med en vilkårlig konstant, som betegnes med bokstaven [tex]a[/tex]. Denne behandles på samme måte som vi ville behandlet er hvilket som helst annet tall.