Vi utvikler en metode for å lage en polynomisk tilnærming til en arbitrær funksjon $f(x)$. Denne metoden kalles Taylor-utvikling eller rekke-utvikling, og resultatet er et polynom vi gjerne kaller Taylor-polynomet for funksjonen.

Når vi fokuserer det rundt $x=0$ kan man også kalle det MacLaurin om man vil.