Vi utvikler et Taylor-polynom for funksjonen $e^x$ rundt $x=0$ og utforsker hva dette betyr, både regneteknisk og visuelt sett.