Vi utvikler et Taylor-polynom for funksjonen $e^{x^2}$ rundt $x=0$ og utforsker hva dette betyr, både regneteknisk og visuelt sett.