Vi bruker en løsningsmetode som baseres mer på forståelse av enhetssirkelen. Denne er veldig grei å ha med videre på eksamen, da det kan spares mye tid.