Vi løser en trigonometrisk likning ved hjelp av kalkulator og reglene for periodiske funksjoner.
Se den alternative løsningsmetoden for en metode som bygger mer på intuisjon og forståelse for enhetssirkelen.