Vi løser en andregradslikning hvor vi har tallet e som koeffisient.