Vi tar i bruk cosinussetninga for å finne arealet av trekanten. En alternativ løsningsstrategi ville vært å bruke arealsetninga for trekanter. Dette er dog en smakssak!