Vi bruker produktregelen for derivasjon for å finne den deriverte av funksjonen.