Vi deriverer funksjonen ved hjelp av brøkregelen, også kjent som kvotientregelen.