Vi ser på en forskjøvet og forstrekt sinusfunksjon.