Vi begynner med å se på noen ulike tallmengder, som vi ofte bruker når vi skal avgi svaret på oppgaver.

Den første tallmengden vi ser på, er mengden av naturlige tall, som er mengden av alle positive heltall.