Den neste tallmengden vi skal se på, er mengden av alle reelle tall. Det vil si alle tallene du kan finne på ei tallinje som går fra $-\infty$ til $\infty$.