Den neste tallmengden vi skal se på, er mengden av alle rasjonale tall. Det vil si alle tall som kan skrives som en brøk med heltall både i teller og nevner. En matematisk måte å skrive dette på, er at et tall $m$ er rasjonalt, dersom du kan skrive $m = frac ab$ der $a,b in mathbb Z$