En ting man alltid, ALLTID bruker når man gjør matematikk, er regnerekkefølga som forteller hva man skal gjøre, i hvilken rekkefølge. Dette MÅ man kunne før man kan bevege seg over på andre ting.