Når vi skal jobbe med brøker, så er det ofte viktig at vi kan endre på brøkens struktur, [b]uten å endre verdien[/b]. Dette gjør vi som vist i videoen; ved å multiplisere det samme tallet i både teller og nevner.