Det å dividere brøker kan som regel løses lettest ved å omforme det til en multiplikasjon ved å snu den nedre brøken på hodet som vist i videoen.