Et av mine beste tips for å gjøre utregninger i fysikk, er å ha med benevningene hele veien. For det første er matematikken helt den samme som du er kjent med fra vanlig bokstavregning/algebra i matematikken, men det hjelper også på å bekrefte at du har gjort utregninga riktig.