Siden hastighet er stigningstallet til en graf som beskriver endring i posisjon, så kan vi bruke likninga for ei rett linje for å representere en funksjon for bevegelse dersom farten er konstant.