I tillegg til den forrige utledninga for bevegelseslikninga for konstant fart, kan vi også utlede den ved å gjøre om på en likning vi allerede kjenner.