Hastighet er hvor langt man beveger seg, delt på hvor lang tid det tok. Derfor vil vi som benevning alltid få en måleenhet for avstand, delt på en måleenhet for tid.