Når vi tenker på fart og bevegelse, er disse alltid konsepter med en retning. For at matematikken skal gi mening, er det viktig at vi bestemmer oss for hvilken retning som er positiv, og hvilken som er negativ.