Fart er hvor mye posisjonen din har endret seg over tid. Akselerasjon er hvor mye farta di har endret seg over tid. Les over disse to setningene noen ganger. Konseptene er VELDIG like.