Momentanfart er den "tidsderiverte av strekningsfunksjonen". Siden dette konseptet innebærer konsepter som derivasjon, så vil det ikke bli tatt opp som et tema i dybden i dette kapitlet, men heller i et senere kapittel om fart og bevegelse.