Vi går gjennom et konkret eksempel på et scenario der vi har en konstant fart, og kan bruke bevegelseslikninga for konstant fart for å finne ut ulike fakta om bevegelsen.