Før vi begynner kapitlet er det veldig viktig at vi kan å gjøre om mellom ulike benevninger som meter til kilometer, sekunder til timer osv. Dette kommer vi til å måtte gjøre ofte i fysikken.