I en tidligere video forklarte jeg litt om hvorfor vi venter med konseptet "momentanfart" til det er trygt å anta at du er kjent med derivasjon fra matematikken. Det samme gjelder momentanakselerasjon. Dette er også noe vi tar i et senere kapittel som også vil handle om fart og bevegelse.