I denne videoen går installerer vi Java og Java Development Kit (JDK). I tillegg gjør setter vi opp noe som kalles for miljøvariabler.