Her går jeg litt nærmere inn på nøkkelordet null og hva det egentlig vil si at et objekt er "null".