Jah, litt om nøkkelorden final og dermed litt om konstanter også.