I denne videoen går jeg igjennom sortering ved hjelp av metoden Arrays.sort, interfacet comparator og metoden compare.