I denne videoen går vi inn på primitive datatyper som brukes for å lagre heltall, nemling byte, short, int og long. I tillegg titter vi på litt enkel matematikk.