I denne videoen går jeg igjennom primitive datatyper som brukes for å lagre desimaltall. Mer spesifikt float og double. Her titter vi også på litt enkel matematikk innen Java.